Tickets

12 - 13 JanuaryNAV: Nacka Strand c/o Business Lounge

Grundkurs i Omställning

En utbildning för förändringsledare och introduktion till omställningsrörelsen. 

Kursledare: David Bennett och Pella Thiel.

Kostnad: 2000 kr inkl moms ( lunch och fika ingår i priset) 

Tid: 12 jan kl 9:00 - 13 jan kl 17:00. 

Plats: NAV, Nacka Strand 

Anmälan: info@omstallning.me - senast 2 januari

Denna kurs ger dig det du behöver för att exempelvis starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån.

Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:

- Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens
- Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik
- Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
- Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och veta lite om de svårigheter och möjligheter det ger
- Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring
- Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer
- Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder 
- Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet
- Fått tillfälle att utarbeta en personlig handlingsplan eller en plan för din omställningsgrupp
- Fått tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
- Ha träffat många andra förändringsagenter
 - Komma hem stärkt och inspirerad

Arrangör: Omställningsnätverket 
frågor: info@omstallning.me

Organized by

Omställningsrörelsen
info@omstallning.me